FIFA ranking, uitleg inclusief berekening

Wat is de elo rating? Hoe wordt de FIFA ranking berekend? Wat is de actuele FIFA ranglijst? Je leest het in onderstaand artikel, waarin je een complete uitleg van de FIFA ranking vindt.

Omdat er al jaren kritiek was op het berekenen van de FIFA ranking, heeft de FIFA besloten om op 10 juni 2018 een nieuwe rekenmethode te introduceren. Deze rekenmethode wordt ook wel de ‘SUM formula’ genoemd. De ‘SUM formula’ is gebaseerd op de elo rating, komt ter vervanging van de oude berekeningswijze, die sinds 2006 geldig was.

Voorafgaand aan dit besluit heeft de FIFA 2 jaar studie en onderzoek gedaan naar een betere en eerlijkere berekening van de FIFA ranking.

Omdat de ranglijst mede bepalend is voor de loting van toekomstige toernooien, was het de FIFA er veel aangelegen om tot een betere ranking te komen. Met de nieuwe methodiek is er “minder ruimte voor het manipuleren van de ranking en zijn er gelijke kansen voor alle teams”, aldus FIFA.

Zo krijgen landen binnen de nieuwe rekenwijze, meer ruimte om vriendschappelijke wedstrijden te spelen, zonder dat direct hun ranking wordt aangetast.

 

Berekening FIFA ranking punten in een notendop

Met de nieuwe FIFA ranking rekenmethode stapt de FIFA over op een Elo rating systeem. Terwijl het oude systeem op een gewogen voortschrijdend gemiddelde was gebaseerd.

De Elo-rating methodiek zal voor het eerst worden gebruikt tijdens het WK 2018 in Rusland.

 

Elo rating

Uitgangspunt in een Elo rating systeem is een getal dat aangeeft, hoe sterk een ploeg is, in vergelijking met andere ploegen. Het is een algemeen aanvaard rating systeem, dat al jaren gebruikt wordt door de internationale schaakbond en bij multiplayer video games.

De Elo rating houdt onder meer rekening met het resultaat van een wedstrijd ten opzichte van de winstverwachting voorafgaand aan de wedstrijd. Daarnaast heeft FIFA ingebouwd dat de ranking meer belang toekent aan resultaten, die behaald zijn in belangrijke competities (met name in knock-out fases).

 

Formule FIFA ranking punten

Per gespeelde wedstrijd kan het puntenaantal voor de FIFA ranking veranderen. Het puntenaantal voor de FIFA ranking bestaat uit het huidige aantal FIFA ranking punten voorafgaand aan de wedstrijd, waaraan het FIFA puntenaantal dat in een wedstrijd behaald (kan negatief zijn) wordt, wordt toegevoegd.

 

Formule: P = Pvooraf + I * (W – Wverwacht)

 

Variabele Definitie
P Puntenaantal FIFA ranking
Pvooraf Puntenaantal FIFA ranking voorafgaand aan de wedstrijd
I Wegingsfactor belang van de wedstrijd (0.5 tot 6.0);

 • Vriendschappelijke wedstrijd (buiten IMCW: I=0.5; binnen IMCW: I=1.0. IMCW=International Match Calendar Window);
 • Nations League (groepsfase: I=1.5; play-offs/finales: I=2.5);
 • Kwalificatiewedstrijden voor eindronde FIFA WK of eindronde van een Confederations toernooi zoals Europees Kampioenschap of Africa Cup (I=2.5);
 • Eindronde Confederations toernooi, bijvoorbeeld EK of Africa Cup (tot kwartfinale: I=3.5; vanaf kwartfinale: I=4.0);
 • Eindronde FIFA WK (tot kwartfinale: I=5.0; vanaf kwartfinale: I=6.0).
W Resultaat van de wedstrijd (winst: W=1; gelijkspel: W=0.5; verlies: W=0)
Wverwacht Vooraf verwachte resultaat van de wedstrijd (1 /(10*(-vf/600) + 1));

 • vf = verschil in FIFA ranking punten tussen beide teams, voorafgaand aan de wedstrijd: [Pvooraf team A – Pvooraf team B]

 

Aanvullende bepalingen
 • In het geval dat de wedstrijd eindigt in een Penalty Shoot Out wordt de W-factor afwijkend bepaald. Een nederlaag wordt als een gelijkspel gezien en een overwinning als een ‘halve overwinning’. De W-factor wordt dan:
  • winnende team: factor W=0.75;
  • verliezende team: factor W=0.5.
 • Als een team negatieve punten verzamelt in een knock-out ronde of eindronde, worden deze geschrapt. Negatieve punten kunnen ontstaan als een team verliest, of zelfs wint na een Penalty Shoot Out, van een lager geplaatst team.

 

Voorbeeld berekening FIFA punten

De oefenwedstrijd van Nederland uit bij Italië op 4 juni 2018, leverde een 1-1 gelijkspel voor Oranje op. Stel dat deze wedstrijd opnieuw wordt gespeeld in augustus 2018 en hetzelfde resultaat oplevert.

Uitgaande van de puntenaantallen van Nederland (980.98) en Italië (951.25) op de FIFA ranglijst van 17 juni 2018, wordt het puntenaantal voor FIFA ranking van Oranje als volgt berekend:

 

P = Pvooraf + I * (W – Wverwacht) = 980.98 + 0.5 * (0.5 – 0.95) = 980.76

 • Pvooraf = 980.98 (puntenaantal Nederland FIFA ranglijst 7 juni 2018);
 • I = 0.5 (oefenwedstrijd buiten International Match Calendar Window);
 • W = 0.5 (gelijkspel);
 • Wverwacht = (1 / ( 10*( -(980.98-951.25) / 600) ) + 1 ) = 0.95

 

Voor Italië wordt het puntenaantal:

P = 951.25 + 0.5 * (0.5 – 0.67) = 951.17

 • Wverwacht = (1 / ( 10*( -(951.25-980.98) / 600) ) + 1 ) = 0.67

 

Overwegingen FIFA nieuwe rekenmethode

De FIFA noemt de volgende overwegingen voor het invoeren van de nieuwe Elo gebaseerde methodiek:

 1. Een groot voordeel van het nieuwe rekensysteem is dat het de mogelijkheid geeft om geruisloos over te stappen. Ploegen raken de punten die in het verleden zijn opgebouwd niet kwijt (zie “Pvooraf” in Formule FIFA ranking punten);
 2. Er is geen effect meer van de jaarlijkse herberekening van de FIFA punten, die plaats diende te vinden in verband met het opschuiven van het laatste jaar van het 4-jarige gewogen gemiddelde. Jaar 4 werd jaar 5 en viel vervolgens buiten de berekening. Tevens verdwijnen hiermee issues zoals punten devaluatie in de loop der tijd en het vermijden van oefenwedstrijden om de FIFA ranking niet te schaden;
 3. De oude methodiek hield in, dat het voor landen buiten Europa en Zuid-Amerika moeilijker was om te stijgen op de FIFA ranking. Dit effect is met de nieuwe methodiek verdwenen;
 4. In de nieuwe methodiek wordt meer onderscheid gemaakt naar de zwaarte en het belang van het type wedstrijden;
 5. De ranking van landen, die in de periode voorafgaand aan een eindronde geen kwalificatiewedstrijden spelen wordt minder beïnvloed dan met de oude rekenmethode;
 6. De Elo methodiek is een algemeen aanvaard en gebruikt ranking systeem. Het systeem is intuïtief en éénvoudig uit te leggen. Landen verdienen of verliezen punten, gebaseerd op hun prestaties.

 

Actuele FIFA ranglijst

De actuele FIFA ranking vind je op de website van FIFA:

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/index.html

 

Berekening punten FIFA ranglijst oude methodiek!

Hieronder een uitleg van de oude FIFA ranking methodiek, zoals die werd gebruikt vanaf 2006 tot juni 2018.

Het totaal aantal punten dat een land voor de ranglijst kan scoren, wordt berekend over de laatste 4 jaar en bestaat uit:

 • X = het gewogen gemiddeld aantal FIFA punten dat over het laatste jaar is gehaald, plus:
 • Y = het gewogen gemiddeld aantal punten dat is gehaald in de 3 jaar daarvoor.

 

Dus:

Z = X + Y

Z = totaal aantal punten;

X = gewogen gemiddeld aantal punten laatste jaar (jaar 1);

Y = gewogen gemiddeld aantal punten in de 3 jaar (jaar 2, jaar 3 en jaar 4) daarvoor.

 

Weging:

Aan de punten die in een bepaald jaar zijn gehaald wordt een weging toegekend. Zo worden de punten uit jaar 1 (X) voor 100% meegeteld. Aan de punten uit jaar 2 t/m 4 (Y) wordt, in aflopende mate, minder waarde toegekend:

Jaar Weging Telt mee in
jaar 1 100 % X
jaar 2 50 % Y
jaar 3 30 % Y
jaar 4 20 % Y

 

FIFA Punten per wedstrijd oude methodiek!

Per wedstrijd (P) kan een landenteam punten halen. Het totaal aantal FIFA punten dat per wedstrijd kan worden gehaald bestaat uit 4 onderdelen die met elkaar worden vermenigvuldigd. De uitkomst daarvan wordt met 100 vermenigvuldigd:

 • A = Punten op basis van de uitslag. 3 punten voor een overwinning, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten voor een nederlaag, vermenigvuldigd met:
 • B = Het belang van de wedstrijd. Vriendschappelijke wedstrijden tellen voor 1 keer mee. Een kwalificatiewedstrijd voor een FIFA-toernooi (WK !) of Confederation-toernooi telt voor 2,5 keer mee. Een wedstrijd die gespeeld werd op een eindtoernooi van de Confederations Cup ( 3 keer) of het FIFA WK (4 keer) telt nog zwaarder mee, vermenigvuldigd met:
 • C = De sterkte van de tegenstander. Die wordt bepaald op basis van de formule: ‘(200 – huidige plaats op van de tegenstander FIFA ranglijst) / 100’, vermenigvuldigd met:
 • D = Regionale weging. Dit is alleen van toepassing als er 2 landen tegen elkaar spelen, die onder een andere bond/werelddeel vallen. Bijvoorbeeld als Nederland tegen Argentinië speelt, of tegen Australië. Als je als land wint van een land uit een andere bond/werelddeel dat hoger wordt aangeslagen, krijg je meer punten. De waarde die aan een bond/werelddeel wordt toegekend is gebaseerd op de prestaties op de laatste 3 WK’s. Daarom wordt op dit moment de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (1.00) net iets hoger aangeslagen dan de UEFA (0.99). Landen die onder de andere bonden vallen worden met 0.75 gewaardeerd.

 

Dus:

P = A * B * C * D * 100

A = uitslag (3, 1, of 0 punten);

B = status wedstrijd;

C = sterkte tegenstander;

D = regionale weging (alleen van toepassing als er gespeeld wordt tegen een land uit andere bond/werelddeel).

 

Bron: www.fifa.com

2 gedachten over “FIFA ranking, uitleg inclusief berekening”

  • Europese kampioenschappen, inclusief kwalificatie daarvoor, hebben nog altijd impact op de FIFA ranking.
   Kwalificatiewedstrijden worden met de factor I=2.5 meegewogen; wedstrijden op een EK eindronde wegen voor I=3.5 (tot 1/4-finale) en I=4.0 (vanaf 1/4-finale) mee in de puntenscore van een land. Overigens kunnen straks via de Nations League 4 landen zich rechtstreeks kwalificeren voor de EK van 2020.

   De uitleg van de ‘Wegingsfactor belang van de wedstrijd’ in dit artikel is zojuist aangepast, om één en ander verder te verduidelijken.

Reacties zijn gesloten.